Strona główna

Na stronie głównej programu umieszczono najważniejsze informacje związane z budżetem domowym użytkownika programu. Wygląd strony zależy od ustawień dokonanych przez użytkownika za pomocą funkcji Opcje, wywoływanej z menu Widok oraz od tego, jak wiele danych wprowadzono do programu. Strona główna może zawierać następujące sekcje:

 • Alarmy i limity (jeśli został określony limit do konta bądź transakcji, wówczas w tej sekcji pojawi się zdefiniowany przez użytkownika komunikat o tym informujący).
 • Najczęściej wykonywane operacje (tu znajduje się lista operacji, które najczęściej wykonuje się za pomocą programu Skarbnik 4, są to, m.in. rejestrowanie wpłat i wypłat, dodawanie kont, drukowanie przelewów).
 • Transakcje okresowe (tu pojawiać się będą wszystkie zdefiniowane przez użytkownika transakcje okresowe).
 • Podsumowanie sald (w tej sekcji znajdzie się lista kont utworzonych przez użytkownika, np. konto gotówkowe, bankowe ROR, konto odzwierciedlające stan finansów na kartach kredytowych wraz z kwotami znajdującymi się na tych kontach).
 • Saldo wybranych kont (w tym miejscu przestawiony jest stan sald wybranych kont, utworzonych przez użytkownika, np. Eurokonto, Kieszeń, Domowe, Lokata miesięczna itp.).
 • Wybrany raport (tu pojawi się graficznie przedstawiony wybrany raport, np. obrazujący historię salda).
 • Kursy najpopularniejszych walut (w tym miejscu znajdą się nazwy oraz kursy najpopularniejszych walut, np. dolara amerykańskiego, euro).
 • Kursy walorów (w tej sekcji znajdą się kursy wybranych przez użytkownika walorów, np. akcji, obligacji).
 • Plan wydatków (ta sekcja zawierać będzie plan wydatków na aktualny miesiąc).
 • Ustawienia aktualizacji (w tej sekcji znajdą się funkcje, za pomocą których będzie można już na poziomie strony głównej Skarbnika 4 dokonać aktualizacji np. walut, walorów, oferty banków; przy każdej pozycji znajduje się data wykonania ostatniej aktualizacji).
 • Raporty (tu można szybko uruchomić wybrany rodzaj raportów: standardowe, inwestycyjne lub dotyczące analizy planów).
 • Ulubione adresy WWW (w tej sekcji znajdują się wybrane przez użytkownika adresy stron internetowych).
[Ekran: Strona główna Skarbnika]