Konta

Konta oraz transakcje, które można na nich przeprowadzić, stanowią podstawę Skarbnika 4.

Na poziomie modułu Konta można wykonać następujące operacje:

 • dodać nowe konto (istnieje możliwość zdefiniowania wielu kont do każdego rodzaju konta);
 • edytować konto (poprawić konto istniejące);
 • usunąć wybrane konto;
 • uzgodnić konto (oznacza to, że konto elektroniczne będzie odzwierciedlać rzeczywisty stan konta bankowego);
 • zablokować konto (jeśli dane konto nie jest używane, a ma pojawiać się w różnego rodzaju zestawieniach);
 • odblokować konto.

Program udostępnia następujące rodzaje kont:

 • bankowe (ROR);
 • gotówkowe (kieszeń);
 • inwestycyjne;
 • karta debetowa/płatnicza;
 • karta płatnicza VISA;
 • lokata;
 • kredyt.

Podczas zakładania nowego konta użytkownik może posłużyć się funkcją Wybór z oferty banków, która zawiera wiele szablonów różnych rodzajów kont, dostępnych w ofercie banków w Polsce.

Na każdym z rodzajów kont (prócz inwestycyjnych) można przeprowadzić następujące operacje:

 • wpłaty;
 • wypłaty;
 • transfery (przeniesienie kwot z jednego konta na inne).

Na kontach inwestycyjnych natomiast dostępne operacje to zakup i sprzedaż inwestycji.

Dzięki modułowi Konta istnieje również możliwość stworzenia transakcji szablonowych, czyli gotowych schematów, które można wykorzystać przy dokonywaniu pewnych cyklicznych operacji (np. zapłata za gaz).

Z poziomu modułu Konta można również wydrukować wpłaty lub przelewy. Wydrukowane dokumenty są zgodne ze standardami wydruków wymaganymi przez banki.

[Ekran: Konta - główny ekran modułu] [Ekran: Edycja ustawień konta]